Напред към съдържание

Условия за ползване

МОЛЯ, ЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА САЙТА

Условия за ползване на уебсайта

Тези условия за ползване (заедно с документите, посочени в него) ви казват условията за ползване, при които можете да използвате нашия уебсайт www.restrain.eu.com (нашият сайт). Използването на нашия сайт включва достъп, сърфиране или регистриране за използване на нашия сайт.

Моля, прочетете внимателно тези условия за употреба, преди да започнете да използвате нашия сайт, тъй като те ще се прилагат за използването на нашия сайт. Препоръчваме ви да отпечатате копие от това за бъдеща справка.

Използвайки нашия сайт, вие потвърждавате, че приемате тези условия за ползване и че се съгласявате да ги спазвате.

Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, не трябва да използвате нашия сайт.

Други приложими условия

Тези условия за ползване се отнасят до следните допълнителни условия, които се отнасят и за използването на нашия сайт:

  • Нашата Политика за поверителност, която определя условията, при които обработваме всички лични данни, които събираме от вас, или които ни предоставяте. Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.
  • Нашата Политика за бисквитки, която определя информация за бисквитките на нашия сайт.

Информация за нас

www.restrain.eu.com е сайт, управляван от Restrain Company Limited („Ние“). Ние сме регистрирани в Англия и Уелс с фирмен номер 03163230 и имаме седалище в Restrain Company, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW. Нашият ДДС номер е GB 792 4101 37. Ние сме ограничена компания.

Промени в настоящите условия

Можем да преразгледаме тези условия за ползване по всяко време, като изменяме тази страница. Моля, проверявайте тази страница от време на време, за да забележите всички направени от нас промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Промени в нашия сайт

Можем да актуализираме нашия сайт от време на време и да променяме съдържанието по всяко време. Моля, обърнете внимание, че някое от съдържанието на нашия сайт може да е остаряло в даден момент и ние нямаме задължение да го актуализираме.

Не гарантираме, че нашият сайт или всяко съдържание на него ще бъде без грешки или пропуски.

Достъп до нашия сайт

Нашият сайт се предоставя безплатно.

Ние не гарантираме, че нашият сайт или каквото и да е съдържание в него винаги ще бъде наличен или ще бъде непрекъснат. Достъпът до нашия сайт е разрешен временно. Можем да спрем, оттеглим, прекратим или променим всички или всяка част от нашия сайт без предупреждение. Ние няма да ви носим отговорност, ако поради някаква причина нашият сайт не е достъпен по всяко време или за какъвто и да е период.

Вие сте отговорни за вземането на всички необходими мерки, за да имате достъп до нашия сайт.

Вие също така носите отговорност за това, че всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези условия за ползване и други приложими общи условия и че те ги спазват.

Правата на интелектуална собственост

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в нашия сайт и в публикуваните материали. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договорите по света. Всички тези права са запазени.

Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите откъси от всяка страница или страници от нашия сайт за ваша лична употреба и можете да привлечете вниманието на другите в рамките на вашата организация към съдържание, публикувано на нашия сайт.

Не трябва да променяте по никакъв начин хартията или цифровите копия на материалите, които сте отпечатвали или изтегляте по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате илюстрации, снимки, видео или аудио последователности или графики отделно от придружаващия текст.

Нашият статус (и този на всеки идентифициран сътрудник) като автори на съдържанието на нашия сайт трябва винаги да се признава.

Не трябва да използвате каквато и да е част от съдържанието на нашия сайт за търговски цели, без да получавате лиценз за това от нас или нашите лицензодатели.

Ако отпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия сайт в нарушение на тези условия за ползване, правото ви да използвате нашия сайт ще престане незабавно и вие трябва, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Без разчитане на информация

Съдържанието на нашия сайт е предоставено само за обща информация. Не е предназначено да се равнява на съвети, на които трябва да разчитате. Трябва да получите професионална или специализирана консултация, преди да предприемете или да се въздържате от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на нашия сайт.

Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на нашия сайт, ние не поемаме никакви гаранции, гаранции или гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, че съдържанието на нашия сайт е точно, пълно или актуално.

Ограничение на нашата отговорност

Нищо в тези условия на употреба не изключва или ограничава нашата отговорност за смърт или лични наранявания, произтичащи от нашата небрежност, или нашата измама или невярно невярно представяне или друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от английското законодателство.

До степента, разрешена от закона, ние изключваме всички условия, гаранции, представителства или други условия, които могат да се прилагат за нашия сайт или всяко съдържание на него, независимо дали са изрични или подразбиращи се.

Ние няма да носим отговорност пред никой потребител за загуба или вреда, независимо дали в договор, деликт (включително небрежност), нарушаване на законово задължение или по друг начин, дори и ако е предвидимо, възникнали при или във връзка с:

  • използване или невъзможност за използване на нашия сайт; или
  • използване или разчитане на каквото и да е съдържание, показано на нашия сайт.

Ако сте бизнес потребител, моля, имайте предвид, че по-специално ние няма да носим отговорност за:

  • загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи;
  • прекъсване на бизнеса;
  • загуба на очаквани спестявания;
  • загуба на бизнес възможност, репутация или репутация; или
  • всякакви косвени или последващи загуби или щети

Ако сте потребител потребител, моля, имайте предвид, че ние предоставяме нашия сайт само за домашна и частна употреба. Вие се съгласявате да не използвате нашия сайт за каквито и да било търговски или бизнес цели и ние не носим отговорност към вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, бизнес прекъсване или загуба на бизнес възможност.

Ние няма да носим отговорност за загуба или вреда, причинена от вирус, разпространена атака за отказ на услуга или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия сайт или към вашето изтегляне на каквото и да е съдържание от него или на всеки уебсайт, свързан с него.

Ние не носим отговорност за съдържанието на уебсайтове, свързани на нашия сайт. Такива връзки не трябва да се тълкуват като одобрение от тези свързани уебсайтове. Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им.

Вирусите

Не гарантираме, че нашият сайт ще бъде защитен или без грешки или вируси.

Вие носите отговорност за конфигурирането на вашата информационна технология, компютърни програми и платформа, за да получите достъп до нашия сайт. Трябва да използвате собствен софтуер за защита от вируси.

Не трябва да злоупотребявате с нашия сайт, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който се съхранява нашия сайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпространена атака за отказ на услуга. Нарушавайки тази разпоредба, вие ще извършите престъпление съгласно Закона за злоупотребата с компютри от 1990 г. Ние ще съобщим за всяко такова нарушение на съответните органи за правоприлагане и ще си сътрудничим с тези органи, като разкриваме тяхната самоличност. В случай на такова нарушение, правото ви да използвате нашия сайт ще престане незабавно.

Свързване към нашия сайт

Можете да направите линк към нашата начална страница, при условие че го направите по начин, който е справедлив и легален и не вреди на репутацията ни или да се възползвате от нея.

Не трябва да установявате връзка по такъв начин, че да предполагате каквато и да е форма на асоцииране, одобрение или одобрение от наша страна, когато няма такава.

Не трябва да установявате връзка към нашия сайт в който и да е уебсайт, който не е собственост на вас.

Нашият сайт не трябва да бъде рамкиран на друг сайт, нито може да създадете връзка към която и да е част от нашия сайт, различна от началната страница.

Ние си запазваме правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие.

Ако искате да използвате каквото и да е съдържание на нашия сайт, различно от посоченото по-горе, моля, свържете се [имейл защитен]

Връзки и ресурси на трети страни в нашия сайт

Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация.

Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси.

Приложим закон

Ако сте потребител, моля, имайте предвид, че тези условия за ползване, неговият предмет и неговото формиране се уреждат от английското законодателство. И двамата сме съгласни, че съдилищата в Англия и Уелс ще имат независима юрисдикция. Ако обаче сте жител на Северна Ирландия, можете да заведете иск в Северна Ирландия, а ако сте жител на Шотландия, можете да заведете иск в Шотландия.

Ако сте бизнес, тези условия за ползване, неговият предмет и неговото формиране (както и всички извъндоговорни спорове или претенции) се уреждат от английското законодателство. И двамата сме съгласни за изключителната юрисдикция на съдилищата в Англия и Уелс.

Контакти

За да се свържете с нас, моля пишете на имейл [имейл защитен]

Благодарим ви, че посетихте нашия сайт.

Готови ли сте да използвате Restrain?

Време е да опитате газ с етилен