Напред към съдържание

Какво е етилен?

Безопасен ли е газовият етилен?

Етиленът е много безопасен газ. Преди това се използва в продължение на десетки години като упойка при концентрации 70-80%. Сега той е заменен от съвременни анестетици, най-вече поради високия риск от експлозия при толкова високи концентрации и изобщо не поради токсикологични причини. Бананите узряват от етиленов газ и повечето магазини за ябълки съдържат 50 до 100 пъти по-високи концентрации на етилен от използваните в процеса на ограничаване.

Откъде идва етиленът?

Етиленът е природен газ. Произвежда се в природата от бактерии и гъбички в почвата и от всички растения или плодове като ябълки и домати.

Ще има ли остатъци с етилен?

Етиленът не оставя остатъци върху културите, след като съхранението приключи.

Готови ли сте да използвате Restrain?

Време е да опитате газ с етилен