Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι και Προϋποθέσεις

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Αυτοί οι όροι χρήσης (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό) σας εξηγούν τους όρους χρήσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον ιστότοπό μας www.restrain.eu.com (ο ιστότοπός μας). Η χρήση του ιστότοπού μας περιλαμβάνει πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, καθώς αυτές θα ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπού σας. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτού για μελλοντική αναφορά.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Άλλοι εφαρμοστέοι όροι

Αυτοί οι όροι χρήσης αναφέρονται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι ισχύουν και για τη χρήση του ιστοτόπου σας:

  • Η πολιτική απορρήτου μας, η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.
  • Η Πολιτική Cookie μας, η οποία καθορίζει πληροφορίες σχετικά με τα cookies στον ιστότοπό μας.

Πληροφορίες για εμάς

Το www.restrain.eu.com είναι ένας ιστότοπος που διαχειρίζεται η Restrain Company Limited («Εμείς»). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 03163230 και έχουμε την έδρα μας στο Restrain Company, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW. Ο αριθμός ΦΠΑ μας είναι 792 4101 GB GB. Είμαστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Αλλαγές στους παρόντες Όρους

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Ελέγξτε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη σας τις αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

Αλλαγές στον ιστότοπό μας

Μπορούμε να ενημερώσουμε τον ιστότοπό μας κατά διαστήματα και να αλλάξουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, σημειώστε ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα του ιστότοπού μας μπορεί να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις.

Πρόσβαση στον ιστότοπό μας

Ο ιστότοπός μας διατίθεται δωρεάν.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, θα είναι πάντοτε διαθέσιμος ή αδιάλειπτος. Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται προσωρινά. Μπορούμε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή μέρος του ιστότοπού μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπόλογοι σε σας εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Επίσης, είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Είμαστε ο κάτοχος ή ο κάτοχος άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό. Αυτά τα έργα προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων στο εσωτερικό του οργανισμού σας στο περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού εκτυπώσατε ή να μεταφορτώσετε με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεισφερόντων) ως συγγραφείς του περιεχομένου στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του περιεχομένου στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβουμε άδεια από εμάς ή από τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να κατεβάσετε οποιοδήποτε τμήμα του ιστοχώρου μας, κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, θα σταματήσουν αμέσως και θα πρέπει, κατά την κρίση μας, να επιστρέψει ή να καταστρέψει τα αντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.

Καμία εμπιστοσύνη στις πληροφορίες

Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν πρόκειται να αποτελέσει συμβουλή για την οποία θα πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν πάρετε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του περιεχομένου στον ιστότοπό μας.

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, δεν προβάλλουμε εγγυήσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

Περιορισμός της ευθύνης μας

Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται στην αμέλειά μας ή στην απάτη ή στη δόλια ψευδή δήλωση ή σε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το αγγλικό δίκαιο.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εξαιρούμε όλους τους όρους, εγγυήσεις, παραστάσεις ή άλλους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τον ιστότοπό μας ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, ρητό ή σιωπηρό.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη για τυχόν απώλεια ή ζημιά, είτε με σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση νόμιμων καθηκόντων ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, που προκύπτει από ή σε σχέση με:

  • τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπού μας. ή
  • τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό μας.

Αν είστε επιχειρηματίας, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, ειδικότερα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για:

  • απώλεια κερδών, πωλήσεων, εργασιών ή εσόδων.
  • επιχειρηματική διακοπή ·
  • Η απώλεια των προσδοκώμενων κερδών?
  • απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, υπεραξίας ή φήμης. ή
  • οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία

Εάν είστε χρήστης του καταναλωτή, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι παρέχουμε μόνο τον ιστότοπό μας για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν έχουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς για τυχόν απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρήσεων, διακοπή λειτουργίας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκλήθηκαν από ιό, επίθεση διανομής υπηρεσίας ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης του ιστοτόπου σας ή να κατεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτό.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται στον ιστότοπό μας. Οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επικύρωση από εμάς αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από εσάς.

Ιοί

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας της πληροφορικής, των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εσφαλμένα τον ιστότοπό μας εισάγοντας εν γνώσει μας ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος με τον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας επίθεσης κατά της άρνησης παροχής υπηρεσιών. Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του νόμου περί κακής χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών του 1990. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.

Σύνδεση με τον ιστότοπό μας

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα μας, υπό τον όρο ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν θα βλάψει τη φήμη μας ή δεν θα το εκμεταλλευτούμε.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή επικύρωσης από μέρους μας όπου δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.

Ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανέναν άλλο ιστότοπο ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου στον ιστότοπό μας εκτός από αυτό που περιγράφεται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας [προστασία μέσω email]

Σύνδεσμοι και πόροι τρίτων στη σελίδα μας

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας.

Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων.

Εφαρμόσιμος νόμος

Εάν είστε καταναλωτής, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτοί οι όροι χρήσης, το αντικείμενο και η σύστασή του διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Εσείς και οι δύο συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία. Ωστόσο, εάν είστε κάτοικος της Βόρειας Ιρλανδίας, μπορείτε επίσης να ασκήσετε αγωγή στη Βόρειο Ιρλανδία και αν είστε κάτοικος της Σκωτίας, μπορείτε επίσης να ασκήσετε αγωγή στη Σκωτία.

Αν είστε επιχειρηματίας, οι παρόντες όροι χρήσης, το αντικείμενο και η σύστασή του (και τυχόν μη συμβατικές διαφορές ή αξιώσεις) διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Και οι δύο συμφωνούμε με την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε email [προστασία μέσω email]

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τον περιορισμό;

Ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε αέριο αιθυλενίου