Otse sisu juurde

Tingimused

Enne selle saidi kasutamist lugege palun hoolikalt neid tingimusi ja tingimusi.

Veebisaidi kasutamise tingimused

Need kasutustingimused (koos selles viidatud dokumentidega) näitavad teile kasutustingimusi, mille alusel võite meie veebisaiti kasutada www.restrain.eu.com (meie sait). Meie saidi kasutamine hõlmab meie saidi kasutamiseks, sirvimist või registreerumist.

Enne meie saidi kasutamise alustamist lugege need kasutustingimused hoolikalt läbi, kuna need kehtivad ka meie saidi kasutamise kohta. Soovitame selle koopia hilisemaks kasutamiseks välja printida.

Meie saiti kasutades kinnitate, et nõustute nende kasutustingimustega ja nõustute neid järgima.

Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, ei tohi te meie saiti kasutada.

Muud kohaldatavad tingimused

Need kasutustingimused viitavad järgmistele lisatingimustele, mis kehtivad ka teie saidi kasutamise kohta:

  • Meie privaatsuspoliitika, mis sätestab tingimused, mille alusel töötleme teie poolt kogutud või meie poolt edastatud isikuandmeid. Meie saiti kasutades nõustute sellise töötlemisega ja tagate, et kõik teie esitatud andmed on täpsed.
  • Meie küpsisepoliitika, mis sisaldab teavet meie saidil olevate küpsiste kohta.

Teave meie kohta

www.restrain.eu.com on sait, mida haldab Restrain Company Limited (“Meie”). Oleme registreeritud Inglismaal ja Walesis ettevõttenumbri 03163230 all ja meie registreeritud asukoht on Restrain Company, Floods Ferry Road, Doddington, märts, Cambridgeshire, PE15 0UW. Meie käibemaksukohustuslase number on GB 792 4101 37. Oleme osaühing.

Tingimuste muudatused

Saame neid kasutustingimusi igal ajal muuta, muutes seda lehte. Kontrollige seda lehte aeg-ajalt, et meie tehtud muudatustest teatada, kuna need on teile siduvad.

Meie saidi muudatused

Võime oma saiti aeg-ajalt värskendada ja muuta sisu igal ajal. Pange siiski tähele, et meie saidi sisu võib igal ajahetkel vananenud olla ja me ei ole kohustatud seda värskendama.

Me ei taga, et meie saidil või sellel oleval sisul pole vigu ega väljajätmisi.

Juurdepääs meie saidile

Meie sait on tasuta kättesaadav.

Me ei taga, et meie sait või sellel olev sisu on alati kättesaadav või katkematu. Juurdepääs meie saidile on ajutiselt lubatud. Võime kogu oma saidi või selle osa ilma ette teatamata peatada, selle ära võtta, katkestada või muuta. Me ei vastuta teie ees, kui meie sait pole mingil põhjusel mingil ajal või mingil perioodil saadaval.

Teie vastutate kõigi vajalike toimingute tegemise eest, et saaksite juurdepääsu meie saidile.

Samuti vastutate selle eest, et kõik inimesed, kes pääsevad meie saidile teie Interneti-ühenduse kaudu, oleksid teadlikud nendest kasutustingimustest ja muudest kohaldatavatest tingimustest ning vastaksid neile.

Intellektuaalomandi õiguste

Oleme kõigi meie saidi intellektuaalomandi õiguste omanik ja litsentsisaaja ning selles avaldatud materjal. Need tööd on kaitstud autoriõiguse seadustega ja lepingutega üle maailma. Kõik sellised õigused on reserveeritud.

Võite oma isiklikuks kasutamiseks printida ühe eksemplari ja alla laadida meie saidi mis tahes lehe / lehtede väljavõtteid ning juhtida meie organisatsiooni teiste inimeste tähelepanu meie saidil postitatavale sisule.

Te ei tohi muuta paberit ega digitaalseid koopiaid mis tahes materjalist, mille olete välja prinditud või laadinud alla, ega tohi kasutada mingeid illustratsioone, fotosid, videoid ega helijendeid ega mis tahes graafikat eraldi kaasasolevast tekstist eraldi.

Meie (ja kõigi tuvastatud kaasautorite) staatust meie saidi sisu autorina tuleb alati tunnustada.

Te ei tohi kasutada ühtegi meie saidi sisu osa ärilistel eesmärkidel ilma meilt või meie litsentsiandjatelt litsentsi hankimata.

Kui teil välja printida, kopeerida või laadida ühtegi osa meie koduleheküljel rikub käesolevaid kasutustingimusi, teie õigus kasutada meie veebilehte kaotab kohe ja sa pead, meie valik, tagastama või hävitama mis tahes materjalist koopia olete teinud.

Teadmata

Meie saidi sisu on esitatud ainult üldiseks teabeks. Selle eesmärk ei ole nõuanne, millele peaksite tuginema. Enne meie saidi sisul põhinevate mis tahes toimingute alustamist või sellest hoidumist peate saama professionaalset või spetsialisti nõu.

Ehkki teeme mõistlikke jõupingutusi oma saidil oleva teabe värskendamiseks, ei anna me mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega garantiisid, et meie saidi sisu on täpne, täielik või ajakohane.

Meie vastutuse piiramine

Miski nendes kasutustingimustes ei välista ega piira meie vastutust surma või tervisekahjustuste eest, mis on põhjustatud meie hooletusest, pettustest või petlikust valeandmete esitamisest või mis tahes muust vastutusest, mida Inglise seadused ei saa välistada ega piirata.

Seadusega lubatud ulatuses välistame kõik tingimused, garantiid, avaldused ja muud tingimused, mis võivad kehtida meie saidi või selle mis tahes sisu osas, olgu see siis sõnaselge või kaudne.

Me ei vastuta ühegi kasutaja eest kahju eest, olgu see siis lepingujärgse kahju, sh hooletuse (sealhulgas hooletuse tõttu), seadusest tuleneva kohustuse rikkumise või muul viisil, isegi kui see on ette näha, mis tuleneb või on seotud:

  • meie saidi kasutamine või võimetus seda kasutada; või
  • meie saidil kuvatava sisu kasutamine või sellele tuginemine.

Kui kasutate äriettevõtteid, võtke arvesse, et eriti ei vastuta me:

  • saamata jäänud kasum, müük, äri või tulud;
  • äri katkestamine;
  • saamatajäänud kokkuhoid;
  • ärivõimaluse, firmaväärtuse või maine kaotamine; või
  • igasugune kaudne või kaudne kaotus või kahjustus

Kui olete tarbijakasutaja, võtke arvesse, et pakume oma saiti ainult kodu- ja isiklikuks kasutamiseks. Te nõustute mitte kasutama meie saiti ärilistel või ärilistel eesmärkidel ning me ei vastuta teie ees kasumi, ettevõtluse kaotuse, äritegevuse katkemise või ärivõimaluste kaotamise eest teie ees.

Me ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud viirusest, hajutatud teenuse keelamise rünnakust või muust tehnoloogiliselt kahjulikust materjalist, mis võib meie saiti kasutamise tõttu nakatada teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muud omandiõigusega kaitstud materjali või selle sisu või sellega lingitud mis tahes veebisaidi allalaadimisele.

Me ei vastuta meie saidil lingitud veebisaitide sisu eest. Selliseid linke ei tohiks tõlgendada nende lingitud veebisaitide kinnitusena meie poolt. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida nende kasutamisest.

Viirused

Me ei taga, et meie sait on turvaline või vigade ja viirusteta.

Teie vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi konfigureerimise eest meie saidile pääsemiseks. Peaksite kasutama oma viirusetõrjetarkvara.

Te ei tohi meie saiti kuritarvitada, viies teadlikult viirusi, troojalasi, usse, loogikapomme või muud pahatahtlikku või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu meie saidile, serverile, kus meie saiti hoitakse, ega ühelegi meie saidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi rünnata meie saiti teenuse keelamise rünnaku või hajutatud teenuse keelamise rünnaku kaudu. Selle sätte rikkumisega paneksite kuriteo toime vastavalt 1990. aasta arvuti väärkasutuse seadusele. Teatame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd, avalikustades neile teie isiku. Sellise rikkumise korral lõpeb teie õigus meie saiti kasutada kohe.

Linkimine meie saidile

Võite linkida meie kodulehele, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ega kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära.

Te ei tohi luua linki viisil, mis viitaks meie seosele mis tahes vormis, kinnitamisele või kinnitamisele, kui seda pole.

Te ei tohi luua meie saidi linki ühelgi veebisaidil, mis ei kuulu teile.

Meie saiti ei tohi raamida ühelgi teisel saidil ega tohi luua linki meie saidi mõnele muule osale, välja arvatud avaleht.

Jätame endale õiguse linkimisluba ilma ette teatamata tagasi võtta.

Kui soovite meie saidi muud sisu kasutada, kui ülalpool kirjeldatud, võtke ühendust [meiliga kaitstud]

Kolmandate osapoolte lingid ja ressursid meie saidil

Kui meie sait sisaldab linke teistele saitidele ja kolmandate osapoolte pakutavatele ressurssidele, pakutakse neid linke ainult teie teadmiseks.

Meil ei ole kontrolli nende saitide sisu ega ressursside üle.

Kohaldatav õigus

Kui olete tarbija, arvestage palun, et neid kasutustingimusi, nende sisu ja kujundamist reguleerivad Inglise seadused. Teie ja me mõlemad nõustume, et Inglismaa ja Walesi kohtutel on ainupädevus. Kui aga elate Põhja-Iirimaal, võite menetluse algatada ka Põhja-Iirimaal ja kui elate Šotimaal, võite menetluse algatada ka Šotimaal.

Kui olete ettevõte, reguleerib neid kasutustingimusi, selle eset ja moodustamist (ning kõiki lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) Inglismaa seadustega. Mõlemad nõustume Inglismaa ja Walesi kohtute ainupädevusega.

Võta meiega ühendust

Meiega ühenduse võtmiseks saatke e-kiri [meiliga kaitstud]

Täname, et külastasite meie saiti.

Kas olete valmis kasutama Restrain'i?

On aeg proovida etüleengaasi