Hopp til innhold

Sprout inhibitor Restrain Ethylene - 5 viktige spørsmål for 2021

Her finner du 5 viktige spørsmål og svar for 2021 angående spireinhibitor Restrain Ethylene.

Hvordan fungerer Restrain Technology?

Restrain bruker naturlig etylengass for å holde potetene i dvale og kontrollere spiring. Restrain-generatoren distribuerer kontinuerlig en lav konsentrasjon av etylengass jevnt gjennom hele lagringen. Etter tre dager med eksponering for etylen, blir potetene dine sperret. Den medfølgende sensoren måler etylenkonsentrasjonen i lageret og justerer automatisk gassproduksjonen. Konsentrasjonen av etylen som er brukt er lav og derfor brannsikker og kostnadseffektiv. Metoden er egnet for økologisk jordbruk og etterlater ingen rester. Du kan trygt gå inn i lagringen din under behandlingen.

Når er starten på behandlingen?

Du begynner å bruke etylen når potetene er lagret. Det er viktig at den lagrede potetbunken er sovende og tørr før du bruker Restrain. I tillegg må CO2-nivået i lagring være under 2500 ppm. Dessuten må temperaturen være under 10 grader Celsius for å starte. Restrain-generatoren måler disse nivåene for deg. Hvis du ikke har nådd de riktige nivåene ennå, vær tålmodig. Du bør ikke begynne å bruke etylen for tidlig. Det anbefales ikke å kombinere høye CO2-nivåer og etylen, da dette kan føre til vekttap av potetene.

Kan du bruke Restrain spire inhibitor i hver potetlagring?

Restrain-generatoren fordeler etylengass jevnt og kontinuerlig i potetbutikken din, uavhengig av lagringsforhold. Restrain er egnet for alle lagringsanlegg. Ingen lagringsendringer er nødvendige. Restrain fungerer med alle typer lagring, for eksempel:

  • bulklagring
  • lagring i esker
  • lagring fylt eller ikke fylt til kapasitet

Kan du bruke Restrain når spirene allerede er synlige?

Tvinge fungerer selv om spirer allerede er synlige på potetene. Etter noen dagers behandling blokkerer det spirene. Bakteriene forblir på potetene i løpet av lagringsperioden. De blir sprø og går av under transport. Så på leveringstidspunktet er det ikke flere spirer synlige. I tillegg trenger ikke spirer å brennes av. Dette forbedrer hudkvaliteten og det er ingen brennmerker på potetene.

Hva er andre praktiske tips når du bruker Restrain?

Når du bruker Restrain, er det viktig å ventilere rommet ditt daglig. Restrain anbefaler å først sirkulere luften inne i skuret i en time hver 24. time for å få etylen til å blande seg optimalt. For å få det beste resultatet, bør du umiddelbart ventilere skuret utvendig i en time for å fjerne CO2. Restrain fungerer best for Agria, Fontane og Markies potetvarianter for foredlingsindustrien. Brukere med mer erfaring kan også behandle andre varianter med Restrain. Kostnadene for å bruke Restrain er relativt lave sammenlignet med alternativer. Du betaler i gjennomsnitt fire euro per tonn poteter over hele lagringssesongen.

Interessert i å bruke Restrain som spirehemmer?

Be om prisoverslag på våre nettsider.

Er du klar til å bruke Restrain?

Det er på tide å prøve etylengass