Przejdź do treści

Co to jest etylen?

Czy etylen jest bezpieczny?

Etylen to bardzo bezpieczny gaz. Wcześniej był używany przez dziesiątki lat jako środek znieczulający w stężeniach 70-80%. Teraz został zastąpiony przez nowoczesne środki znieczulające, głównie ze względu na wysokie ryzyko wybuchu przy tak wysokich stężeniach, a nie z powodów toksykologicznych. Banany dojrzewają w gazie etylenowym, a większość sklepów z jabłkami zawiera od 50 do 100 razy wyższe stężenia etylenu niż te używane w procesie Restrain.

Skąd pochodzi etylen?

Etylen jest gazem ziemnym. Jest produkowany w naturze przez bakterie i grzyby w glebie oraz przez wszystkie rośliny lub owoce, takie jak jabłka i pomidory.

Czy z etylenem pozostaną jakieś pozostałości?

Po zakończeniu przechowywania etylen nie pozostawia żadnych resztek na uprawach.

Czy jesteś gotowy do użycia Powściągliwości?

Czas spróbować gazu etylenowego