Hoppa till innehåll

Seed potatis (ackumulator)

Fler knölar på din
potatisväxter

Bra förvaringsförhållanden är oumbärliga för högkvalitativa utsädespotatis. Etylengas är ett växthormon som påverkar växtens tillväxt och växtspänningssvar. Etylengas orsakar tillfällig stress i dina utsädespotatis och blockerar den apikala dominansen av bakterierna. Restrain har optimerat denna naturliga effekt, så att dina utsädespotatis kan utveckla upp till 40 procent fler groddar och 20 procent fler knölar i vissa sorter på dina potatisväxter.

Hur fungerar det?

Hur det fungerar

Sensorn mäter etylenkoncentrationen

Restrain-sensorn övervakar kontinuerligt etenhalten i din butik och justerar distributionen därefter.

Daglig ventilation möjlig

Du kan ventilera rummet med frisk luft dagligen utan att störa effekten av eten.

Efter 5 dagar redo att plantera

När du har slutat etylenbehandlingen är dina potatis redo att planteras efter fem dagar.

Blogg & uppdateringar

🌐 Webinar - råd om lång lagring - göra det bästa av din gröda
Läs mer
Växla till spirehämmare eten: säker och kostnadseffektiv
Läs mer
Sprout inhibitor Restrain Ethylene - 5 nyckelfrågor för 2021
Läs mer
🌐 Webinar - Jag ser redan små groddar på min potatis: Vad kan jag göra?
Läs mer
Restrain Podcast - John Hutchison om potatisförvaring med Restrain
Läs mer
"När CIPC-deadline närmar sig har vi det bästa alternativet som finns"
Läs mer

En generator upprätthåller en specifik koncentration på låg nivå under lagringsperioden (minimitillförselet av etylen måste vara 90 dagar).

Denna dynamiska gas väger ungefär samma som luft. Därför sprider den sig genom hela grödan.

Under lagring stoppas etenproduktionen av generatorn när den når en maximal nivå. Produktionen startar igen när miniminivån upptäcks.

Fem dagar före plantering måste etylenbehandlingen stoppas.

Vanliga frågor och svar

Är du redo att använda Restrain?

Det är dags att prova etylengas