Hoppa till innehåll

Villkor

LÄS VÄRDENA VILLKOR OCH VILLKOR NÄRFÖRT FÖR ATT DU ANVÄNDER DENNA SIDA

Villkor för användning av webbplatsen

Dessa användarvillkor (tillsammans med de dokument som nämns i den) berättar användarvillkoren på vilka du kan använda vår webbplats www.restrain.eu.com (vår webbplats). Användning av vår webbplats inkluderar åtkomst, bläddring eller registrering för att använda vår webbplats.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda vår webbplats, eftersom dessa kommer att gälla för din användning av vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av detta för framtida referens.

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem.

Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, får du inte använda vår webbplats.

Andra tillämpliga villkor

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av vår webbplats:

  • Vår integritetspolicy, som anger villkoren för vilka vi behandlar all personlig information som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss. Genom att använda vår webbplats godkänner du sådan behandling och du garanterar att all information som du tillhandahåller är korrekt.
  • Vår cookie-policy som innehåller information om cookies på vår webbplats.

Information om oss

www.restrain.eu.com är en webbplats som drivs av Restrain Company Limited (”Vi”). Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 03163230 och har vårt säte på Restrain Company, Floods Ferry Road, Doddington, mars, Cambridgeshire, PE15 0UW. Vårt momsnummer är GB 792 4101 37. Vi är ett aktiebolag.

Ändringar av dessa villkor

Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att ändra denna sida. Kontrollera denna sida då och då för att lägga märke till alla ändringar som vi har gjort, eftersom de är bindande för dig.

Ändringar av vår webbplats

Vi kan uppdatera vår webbplats då och då och kan ändra innehållet när som helst. Observera dock att något av innehållet på vår webbplats kan vara föråldrat vid en viss tidpunkt, och vi är inte skyldiga att uppdatera det.

Vi garanterar inte att vår webbplats eller något innehåll på den kommer att vara fri från fel eller utelämnanden.

Åtkomst till vår webbplats

Vår webbplats görs tillgänglig gratis.

Vi garanterar inte att vår webbplats eller något innehåll på den alltid kommer att finnas tillgänglig eller vara oavbruten. Åtkomst till vår webbplats är tillåten tillfälligt. Vi kan avbryta, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av vår webbplats utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för dig om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig någon gång eller under någon period.

Du ansvarar för att göra alla arrangemang som krävs för att du ska ha tillgång till vår webbplats.

Du är också ansvarig för att alla personer som går in på vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.

Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i det material som publiceras på det. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia och hämta extrakt av alla sidor från vår webbplats för ditt personliga bruk och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på innehåll som publiceras på vår webbplats.

Du får inte ändra papper eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text.

Vår status (och alla identifierade bidragsgivares) status som författare till innehållet på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att få en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart upphöra och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material som du har gjort.

Inget förtroende för information

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast för allmän information. Det är inte avsett att motsvara råd du bör lita på. Du måste få professionell eller specialistrådgivning innan du vidtar eller avstår från några åtgärder på grundval av innehållet på vår webbplats.

Trots att vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats, lämnar vi inga uttalanden, garantier eller garantier, vare sig det är uttryckligt eller underförstått, att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

Begränsning av vårt ansvar

Ingenting i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vår vårdslöshet, eller vårt bedrägeri eller bedräglig felrepresentation, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av engelsk lag.

I den utsträckning som lag tillåts utesluter vi alla villkor, garantier, föreställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på det, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått.

Vi kommer inte att vara ansvarig för någon användare för förlust eller skada, oavsett om det är kontrakt, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt, även om det är förutsebart, som uppstår under eller i samband med:

  • användning av eller oförmåga att använda vår webbplats; eller
  • användning av eller beroende av allt innehåll som visas på vår webbplats.

Om du är en affärsanvändare, observera att vi i synnerhet inte ansvarar för:

  • förlust av vinster, försäljning, företag eller intäkter;
  • avbrott i verksamheten;
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller
  • indirekt eller följdskada

Om du är konsumentanvändare, observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för hushåll och privat bruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affär, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av ett virus, distribuerad attack av nekad tjänst eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderätt på grund av din användning av vår webbplats eller till din nedladdning av något innehåll på det, eller på en webbplats som är kopplad till det.

Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade på vår webbplats. Sådana länkar bör inte tolkas som godkännande av oss av dessa länkade webbplatser. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå genom din användning av dem.

Virus

Vi garanterar inte att vår webbplats kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknologi, datorprogram och plattform för att komma åt vår webbplats. Du bör använda din egen virusskyddsprogramvara.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logikbomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en attack för att avslå tjänsten eller en distribuerad attack. Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt lagen om datamissbruk 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till de relevanta brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant överträdelse upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Länkar till vår webbplats

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.

Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det föreslår någon form av förening, godkännande eller godkännande från vår sida där ingen finns.

Du får inte upprätta en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte inramas på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkstillstånd utan föregående meddelande.

Om du vill använda något annat innehåll på vår webbplats än vad som anges ovan, vänligen kontakta [e-postskyddad]

Tredjeparts länkar och resurser på vår webbplats

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för din information.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

Tillämplig lag

Om du är konsument bör du observera att dessa användarvillkor, dess ämne och dess utformning regleras av engelsk lag. Du och vi samtycker till att domstolarna i England och Wales kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. Men om du är bosatt i Nordirland kan du också väcka tal i Nordirland, och om du är bosatt i Skottland kan du också väcka talan i Skottland.

Om du är ett företag regleras dessa användarvillkor, dess ämne och dess bildning (och eventuella tvistlösningar eller påståenden utan kontrakt) av engelsk lag. Vi samtycker båda till exklusiv jurisdiktion för domstolarna i England och Wales.

Kontakta Oss

För att kontakta oss, vänligen maila [e-postskyddad]

Tack för att du besökt vår webbplats.

Är du redo att använda Restrain?

Det är dags att prova etylengas